14-11-2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY na
"Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli"
Znak postępowania: ZP.271.2.2018

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty o przetargu w formatach *.pdf oraz *.zip:
SIWZ - SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
Dokumentacja projektowa.zip - Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Przedmiary.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Przedmiary
Specyfikacje techniczne.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Specyfikacje techniczne
Istotne postanowienia.pdf - Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy
Załączniki 3 - 9.zip - Załączniki 3 - 9
Uwagi_II.pdf - Zmiany zakresu realizacji zamówienia, korekta zapisów.
Ogłoszenie UZP.pdf - Treść ogłoszenia o przetargu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
16-11-2018

Zmiana_terminu.pdf - Informacja o zmianie terminu składania ofert.
Ogłoszenie UZP.pdf - Treść ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.