14-10-2019
PRZETARG NIEOGRANICZONY na
Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Poniżej zamieszczamy do pobrania informację o wyniku zapytania ofertowego w formacie .pdf:
Informacja o wyniku zapytania ofertowego - Informacja o wyniku zapytania ofertowego

30-05-2019
PRZETARG NIEOGRANICZONY na
Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty o przetargu w formatach *.pdf oraz *.zip:
Opis przedmiotu zamówienia.zip - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

14-11-2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY na
"Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli"
Znak postępowania: ZP.271.2.2018

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty o przetargu w formatach *.pdf oraz *.zip:
SIWZ - SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
Dokumentacja projektowa.zip - Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Przedmiary.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Przedmiary
Specyfikacje techniczne.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Specyfikacje techniczne
Istotne postanowienia.pdf - Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy
Załączniki 3 - 9.zip - Załączniki 3 - 9
Uwagi_II.pdf - Zmiany zakresu realizacji zamówienia, korekta zapisów.
Ogłoszenie UZP.pdf - Treść ogłoszenia o przetargu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
16-11-2018

Zmiana_terminu.pdf - Informacja o zmianie terminu składania ofert.
Ogłoszenie UZP.pdf - Treść ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
PYTANIA i ODPOWIEDZI:
Pytania i odpowiedzi (28-11-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (28-11-2018)


PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT
Protokół z sesji otwarcia ofert - Protokół z sesji otwarcia ofert (03-12-2018
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (19-12-2018) - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (19-12-2018)

03-10-2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY na
"Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli"
Znak postępowania: ZP.271.1.2018

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty o przetargu w formatach *.pdf oraz *.zip:
SIWZ - SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
Dokumentacja projektowa.zip - Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Przedmiary.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Przedmiary
Specyfikacje techniczne.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Specyfikacje techniczne
Istotne postanowienia.pdf - Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy
Załączniki 3 - 9.zip - Załączniki 3 - 9
Uwagi.pdf - Zmiany zakresu realizacji zamówienia, korekta zapisów.
Ogłoszenie UZP.pdf - Treść ogłoszenia o przetargu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie UZP_poprawione.pdf - Treść ogłoszenia o przetargu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (poprawione).
PYTANIA i ODPOWIEDZI:
Pytania i odpowiedzi (10-10-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (10-10-2018)
Pytania i odpowiedzi (11-10-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (11-10-2018)
Pytania i odpowiedzi (12-10-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (12-10-2018)
Pytania i odpowiedzi (18-10-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (18-10-2018)
Protokół z otwarcia ofert (19-10-2018).pdf - Protokół z otwarcia ofert (19-10-2018)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (29-10-2018).pdf - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (29-10-2018)