"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli"

Projekt: Przebudowa i rozbudowa oczyszczani ścieków w Suchowoli

           Od początku 2020r. rozpoczęły się prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Suchowoli. W ramach przedsięwzięcia przewidziano:

 • rozbudowę budynku technologicznego;
 • adaptację 2 komór do celów stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego i zbiornika retencyjnego ścieków;
 • modernizację technologii oczyszczania i zagospodarowania osadów.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego.

  Efektem przebudowy będzie uproszczenie obsługi oczyszczalni ścieków, zwiększenie zdolności przerobowych, zmniejszenie fetoru wokół obiektu oraz brak konieczności wywozu osadu do innych oczyszczalni.

  Całkowita wartość projektu: 4.124.131,26 zł.

  Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w  wysokości 2.844.866,90 zł.

  Koniec inwestycji przewidziany jest na koniec 2020 roku.