Spółka komunalna CENTROKOM oferuje
niżej wymienione usługi.


Okazjonalne przewozy osób:

- autobusy Autosan
- bus: Renault (16 osób)

Usługi asenizacyjne:

- wywóz ścieków z posesji klienta

Usługi kompaktorem i koparko-ładowarką:

- roboty ziemne, załadunek
- prace niwelacyjne
- likwidacja dzikich wysypisk
- przyłącza wodne i kanalizacyjne
- odmulanie rowów
CENY KONKURENCYJNE!

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi usługami mogą uzyskać szczegółowe informacje bezpośrednio w biurze spółki lub pod podanymi na stronie Kontakt numerami telefonów.