dodane: 19-12-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 03-12-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano Protokół z sesji otwarcia ofert dotyczący PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 28-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano pytanie i odpowiedź dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 16-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi zamieszczono informację dotyczącą zmiany terminu składania ofert dotyczących PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 14-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano dokumenty dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 29-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 19-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano Protokół z otwarcia ofert dotyczący PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 14-07-2018

Wygląd tablicy związanej z ukończeniem inwestycji.

tabliica.pdf   Tablica             

dodane: 05-02-2016

harmonogram

dodane: 05-02-2016

informacja

dodane: 01-02-2016

informacja

dodane: 11-01-2016

OGŁOSZENIE


Dnia 10.01.2016 r. pękła rura sieci wodociągowej w pobliżu Szkoły Podstawowej w Suchowoli, która została w ciągu 3 godzin naprawiona.
Ze wzgędu na skoki ciśnień mogło wystąpić tzw. zerwanie osadu na sieci, pogarszając chwilowo jakość wody.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zarząd Centrokom Sp. z o.o.

dodane: 11-08-2015

prosba

dodane: 17-11-2014

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sokółce z dnia 17 listopada 2014r.

decyzja.pdf   Decyzja              Informacja.pdf   Informacja

dodane: 10-11-2014

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sokółce z dnia 10 listopada 2014r.

decyzja1.pdf   Decyzja              cd Decyzji.pdf   cd Decyzji

dodane: 01-03-2012

    Wszystkie osoby i podmioty gospodarcze, które nie mają podpisanych umów na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków proszone są o zgłoszenie się do biura Spółki celem zawarcia właściwej umowy.
dodane: 14-01-2012

    Informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola każdy właściciel nieruchomości (nie podłączonej do sieci kanalizacyjnej) zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych oraz do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

    Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością uzgodnioną z zarządcą stacji zlewnej oraz zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

    Na terenie gminy Suchowola jedynym przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na prowadzenie ww. działalności jest Centrokom Sp. z o.o. w Suchowoli. Wzór umowy zapewniający odbiór nieczystości ciekłych w cenie 73,00 zł netto (plus 8 % VAT) za beczkowóz o pojemności 5,5 m3 jest dostępny poniżej.

     Wzór umowy (format .pdf).
dodane: 04-01-2012

     TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (format .pdf).


dodane: 13-05-2011

    Firma CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli poszukuje osoby na stanowisko księgowo-kadrowe.

    Wymagania: pełne kwalifikacje i doświadczenie.

    Podania przyjmowane będą w biurze Spółki.

dodane: 02-02-2009

    Informujemy, że od bieżącego tygodnia istnieje możliwość wnoszenia opłat za faktury bez dodatkowych kosztów w siedzibie Spółki na ul. Goniądzkiej 58. Prosimy zabrać ze sobą oryginał faktury.