dodane: 14-10-2019

Informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano informację o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego:
Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 30-05-2019

Informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 19-12-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 03-12-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano Protokół z sesji otwarcia ofert dotyczący PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 28-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano pytanie i odpowiedź dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 16-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi zamieszczono informację dotyczącą zmiany terminu składania ofert dotyczących PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 14-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano dokumenty dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 29-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 19-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano Protokół z otwarcia ofert dotyczący PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 18-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano kolejne pytanie i odpowiedź dotyczącą PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 12-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 11-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 10-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano pytania i odpowiedzi dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 03-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano dokumenty dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 14-07-2018

Wygląd tablicy związanej z ukończeniem inwestycji.

tabliica.pdf   Tablica