Spółka CENTROKOM serdecznie wita Państwa
na swojej oficjalnej stronie internetowej

           Spółka prowadzi działaność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia nr RG.VI.6431-1/08 z dnia 21 listopada 2008r. wydanego przez Burmistrza Suchowoli Jerzego Omielana.
       Umowa spółki określa zakres działalności przedsiębiorstwa wskazując jako jego główny cel zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia, dystrybucji i uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych, usługi transportowe w ramach przewozów regularnych dostępnych dla wszystkich osób, a w dalszej perspektywie zadania związane z działalnością komunalną gminy Suchowola.

           Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tadeusz Grabowski
Prezes Spółki

Informacje legalizacyjne o spółce CENTROKOM:

NIP:
 545-177-30-43
REGON:  200221611
KRS:  0000313637
Kapitał zakładowy:  1 872 500,00 zł