Szanowni Klienci, od soboty (14.03.2020) obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Uwzględniając zalecenia służb sanitarnych nasze biuro będzie zamknięte w dniach od 16.03.2020 do 25.03.2020r. Nadal będziemy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy pod numerem 85 712 52 01, a w razie awarii całodobowo pod numerem 510 276 452. Wiele spraw można załatwić telefonicznie, bez wychodzenia z  domu- teraz jest to bardzo ważne. Zadbajmy wspólnie o nasze zdrowie.


Spółka CENTROKOM serdecznie wita Państwa
na swojej oficjalnej stronie internetowej

           Spółka prowadzi działaność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia nr RG.VI.6431-1/08 z dnia 21 listopada 2008r. wydanego przez Burmistrza Suchowoli Jerzego Omielana.
       Umowa Spółki określa zakres działalności przedsiębiorstwa wskazując jako jego główny cel zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia, dystrybucji i uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych, usługi transportowe w ramach przewozów regularnych dostępnych dla wszystkich osób, a w dalszej perspektywie zadania związane z działalnością komunalną gminy Suchowola.

           Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tadeusz Grabowski
Prezes Spółki   

Informacje legalizacyjne o Spółce CENTROKOM:

NIP:
 545-177-30-43
REGON:  200221611
KRS:  0000313637
Kapitał zakładowy:  1 872 500,00 zł


Bierzemy udział w projekcie dofinansowanym przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego pn "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli".

Projekt: Przebudowa i rozbudowa oczyszczani ścieków w Suchowoli